Date NOW
(2018-02-18 11:30:00)
An hour ago
(2018-02-18 10:30:00)
A Day ago
(2018-02-17 11:30:00)
Graph
(For a Week)
Battery Voltage (V) 13.8 14.3 14 Click
Air Sensor Click
Air temperature (degC) 2.5 2.4 1.4 Click
Air Humidity (%) 17.7 16.6 19.4 Click
Air pressure (mb) 1026.5 1026.9 1021.9 Click
Wind Sensor Click
Wind direction (deg) 183 (S) 150 0 Click
Wind velocity (m/s) 1 1.2 4.9 Click
Wind-1 Gust (m/s) 1.8= 1.8 6.8 Click
Wave Sensor
FFT Wave height (m) 0.66 0.61 0.79 Click
FFT Wave Period (s) 7.11 6.24 7.42 Click
Zero-cross Wave height (m) 0.8= 0.8 1.01 Click
Zero-cross Wave Period (s) 5.82 6.47 5.94 Click
Zero-cross Max wave height (m) 1.22 1.16 1.44 Click
PSP Sensor
Precision Spectral Pyranometer (W/m2) 485.9 551.8 621.3 Click
PIR Sensor
Precision Infrared Radiometer (W/m2) 629.718 549.928 512.238 Click
GPS Sensor
GPS Latitude (min) 3732.2699 3732.2664 3732.2457 Click
GPS Longitude (min) 12912.8768= 12912.8768 12912.8975 Click
GPS Speed (knot) 0.1 0 0 Click
GPS Direction of Movement (deg) 182 167 208 Click
WQM Sensor
WQM Temperature (degC) 8.6344 8.5808 8.605 Click
WQM Pressure (dbar) 1.37 1.36 1.32 Click
WQM Salinity (PSU) 34.255 34.262 34.334 Click
WQM Do (ml/l) 5.598= 5.598 5.575 Click
WQM chlorophyll (ug/l) 0.252 0.286 0.267 Click
Chlorophyll 0.295 Click
WQM Turbidity (NTU) 0.036 0.038 0.059 Click
FLS Sensor
FLS Chl(μg/l) = Click
10m PAR Sensor
QSP2300(PAR) 2.83651 2.86418 3.05625 Click
ADCP No.1-1 East/Wast (mm/s) -61 -24 -16 Click
ADCP No.1-1 North/South (mm/s) 82 -1 -60 Click
CTD Data Display
Temperature Conductivity Click
for Depth Click
Water temperature (degC) 8.62 8.58 8.61 Click
Conductivity 35.4999 35.4781 35.5749 Click
Salinity 33.6343 33.6497 33.7231 Click
Current (cm/s) 10.2 2.4 6.2 Click
Current direction (deg) 323 (NW) 268 195 Total
Water temperature (degC) 8.56= 8.56 8.61 Click
Conductivity 36.0186 36.0203 36.1314 Click
Salinity 34.2325 34.2345 34.3032 Click
Current (cm/s) 22.7 14.3 6.8 Click
Current direction (deg) 347 (NNW) 303 195 Total
Water temperature (degC) 6.79 6.97 8.52 Click
Conductivity 34.3386 34.4885 36.0141 Click
Salinity 34.1463 34.1327 34.2565 Click
Current (cm/s) 15.1 10.6 12.7 Click
Current direction (deg) 25 (NNE) 286 206 Total
Water temperature (degC) 5.28 5.27 5.60 Click
Conductivity 33.0126 32.9963 33.3143 Click
Salinity 34.1659 34.1572 34.1854 Click
Current (cm/s) 16.8 2.1 3.9 Click
Current direction (deg) 57 (ENE) 43 210 Total
Water temperature (degC) 2.45 2.43 2.47 Click
Conductivity 30.4104 30.3921 30.4382 Click
Salinity 33.9923 33.9912 34.0076 Click
Current (cm/s) 5.0 11.9 10.7 Click
Current direction (deg) 326 (NW) 225 125 Total
Conductivity = Click
Salinity 0.0000= 0.0000 0.0000 Click
Current (cm/s) 9.3= 9.3 2.7 Click
Current direction (deg) 354 (N) 295 4 Total