Date NOW
(2018-06-21 01:20:00)
An hour ago
(2018-06-21 00:20:00)
A Day ago
(2018-06-20 01:20:00)
Graph
(For a Week)
Battery Voltage (V) 15.6 12.6 16.4 Click
Air Sensor Click
Air temperature (degC) 18 20.2 20 Click
Air Humidity (%) 57 37.4 57.4 Click
Air pressure (mb) 1002.5 1002.7 1000.8 Click
Wind Sensor Click
Wind direction (deg) 39 (NE) 19 72 Click
Wind velocity (m/s) 0.4 1.5 1.5 Click
Wind-1 Gust (m/s) 1.2 1.6 2 Click
Wave Sensor
FFT Wave height (m) 0.24 0.16 0.13 Click
FFT Wave Period (s) 4.2= 4.2 5.17 Click
Zero-cross Wave height (m) 0.34 0.23 0.21 Click
Zero-cross Wave Period (s) 4.31 4.24 4.79 Click
Zero-cross Max wave height (m) 0.46 0.31 0.28 Click
PSP Sensor
Precision Spectral Pyranometer (W/m2) -20.5 -19.8 -19.7 Click
PIR Sensor
Precision Infrared Radiometer (W/m2) 3156.57 3153.79 3165.63 Click
GPS Sensor
GPS Latitude (min) 3732.2171 3732.2177 3732.2361 Click
GPS Longitude (min) 12912.8989 12912.9043 12912.8854 Click
GPS Speed (knot) 0= 0 0 Click
GPS Direction of Movement (deg) 195 163 122 Click
WQM Sensor
WQM Temperature (degC) 16.6451 16.2258 15.8275 Click
WQM Pressure (dbar) 1.14 1.15 1.09 Click
WQM Salinity (PSU) 34.177 34.162 34.143 Click
WQM Do (ml/l) 7.857 7.922 7.986 Click
WQM chlorophyll (ug/l) 1.249 1.367 1.803 Click
Chlorophyll 1.208 Click
WQM Turbidity (NTU) 0.699 0.486 0.305 Click
FLS Sensor
FLS Chl(μg/l) = Click
10m PAR Sensor
QSP2300(PAR) 0.008836 0.008808 0.008896 Click
ADCP No.1-1 East/Wast (mm/s) -56 16 -75 Click
ADCP No.1-1 North/South (mm/s) -112 -16 -4 Click
CTD Data Display
Temperature Conductivity Click
for Depth Click
Water temperature (degC) 16.24 15.96 15.39 Click
Conductivity 43.1529 42.8762 42.1411 Click
Salinity 34.1214 34.1168 33.9508 Click
Current (cm/s) 12.5 2.2 7.5 Click
Current direction (deg) 207 (SSW) 135 267 Total
Water temperature (degC) 8.20 7.78 9.26 Click
Conductivity 34.8924 34.5806 35.8173 Click
Salinity 33.3847 33.4528 33.3553 Click
Current (cm/s) 11.0 24.4 9.7 Click
Current direction (deg) 245 (WSW) 164 215 Total
Water temperature (degC) 5.53 5.47 5.38 Click
Conductivity 33.098 33.0427 32.9714 Click
Salinity 34.0199 34.0177 34.0273 Click
Current (cm/s) 11.2 13.6 22.6 Click
Current direction (deg) 196 (SSW) 189 181 Total
Water temperature (degC) 4.27 4.36 4.00 Click
Conductivity 32.0215 32.1161 31.7919 Click
Salinity 34.0521 34.0705 34.0603 Click
Current (cm/s) 13.0 17.6 21.4 Click
Current direction (deg) 189 (S) 148 162 Total
Water temperature (degC) 3.27 3.25 3.05 Click
Conductivity 31.132 31.122 30.9394 Click
Salinity 34.0087 34.0179 34.0059 Click
Current (cm/s) 13.8 20.7 22.2 Click
Current direction (deg) 163 (SSE) 150 154 Total
Conductivity = Click
Salinity 0.0000= 0.0000 0.0000 Click
Current (cm/s) 9.6 13.1 14.6 Click
Current direction (deg) 102 (ESE) 139 167 Total